Konflikthåndtering
BFA Kontor

Hvad kan undervisningsmaterialet?

 

Undervisningsmaterialet kan være med til at skabe forståelse omkring, hvad konflikter er, og hvordan de kan håndteres. Materialet, som kan bruges i alle kollegiale relationer - både mellem medarbejdere og mellem medarbejder og leder, kan ligeledes træne teknikker til konflikthåndtering. Derudover kan materialet bidrage til udvikling og innovation på arbejdspladsen via forbedret dialog og øget tolerance for forskellighed.

SitemapEmailFacebook